Stanisław Baj w latach 1972-1978 studiował malarstwo na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem trójki profesorów: Ludwika Maciąga, Jacka Siennickiego, Michała Byliny. Dyplom otrzymał z wyróżnieniem w 1978 r. Na ten moment jest profesorem Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie.

 

Baj zajmuje się przede wszystkim malarstwem sztalugowym oraz rysunkiem. Jest twórcą ponad dziewięćdziesięciu wystaw indywidualnych w Polsce i poza jej granicami. Brał też udział w ponad stu wystawach zbiorowych. Jego dzieła można znaleźć w kolekcjach polskich instytucji muzealnych muzeów polskich prywatnych zbiorach w kraju i za granicą.


Prace dostępne


Prezentacja twórczości