Urodzony 1951 roku w Sopocie, polski malarz, rysownik, profesor ASP w Gdańsku. Studiował na Wydziale Malarstwa w PWSSP w Gdańsku (obecna nazwa uczelni od 1996 r.: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku).

Dyplom w 1977 roku w Pracowni Malarstwa prof. Kazimierza Ostrowskiego. Jest kierownikiem Pracowni Malarstwa. Tytuł Profesora uzyskał w 1994 roku – pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.


Prace dostępne


Prezentacja twórczości