Iljina Wiktoria

 

Ur. w 1960 roku w Grodnie.

1977-1981 – nauka w szkole artystycznej im. Glebowa w Mińsku.

1981-1988 – nauka w Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa sztalugowego. Od 1990 r. – członek Związku Malarzy Białorusi.

W 2002r. otrzymała nagrodę Urzędu Miasta „Za twórcze osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki” w nominacji „Lepszy malarz roku”.

Od 1998 roku żyje i pracuje w Grodnie. Wykłada w dziecięcej szkole artystycznej. Prace znajdują się w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej (Mińsk), Grodzieńskim Muzeum historyczno-archeologicznym, muzeum Maksima Bogdanowicza, w zbiorach prywatnych i galeriach.

Główne wystawy:

2004 – Francja, Limoż. Wystawa malarzy Grodna.

2004 – Mińsk, Muzeum Sztuki Współczesnej. Wystawa personalna.

2003 – Moskwa, sala wystawowa „Tuszyno” (Dni Białorusi w Moskwie).

2002 – Mińsk, galeria „Sztuka”. Wystawa personalna.

2001 – Mińsk, Pałac Sztuki. Wystawa grupowa „Malarze Białorusi – III Tysiącleciu”.

2001 – Mińsk, galeria „Sztuka”. Wystawa personalna.

2000 – Grodno, sala wystawowa Związku Malarzy. Do festynu kultur narodowościowych Białorusi.

1999 – Mińsk, Muzeum Sztuki Współczesnej. „Malarze Grodzieńszczyzny”.

1998 – Mińsk, galeria „Żyłbeł”. Wystawa grupowa.

1995 – Francja, Paryż. Wystawa malarzy Grodzieńskich w ”Domu Limuzyna”.

1994 – Grodno, galeria „U majstra”. Wystawa personalna.


Prace dostępne


Prezentacja twórczości