1893-1978

Maja Berezowska, czyli Maria Berezowska, artystka o pseudonimie Ditto żyła w latach 1892-1978. Była polską malarką sztalugową, karykaturzystką, graficzką, jak również scenografką.

 

Edukowała się w petersburskiej prywatnej szkole plastycznej w latach 1908-1909, a następnie na wyższych uczelniach artystycznych w Krakowie (1910-1912) oraz w Monachium (w kolejnym roku). W 1918 roku poślubiła artystę Kazimierza Grusa, z którym zakończyła związek 8 lat później. Zyskała sławę już przed wojną dzięki tworzeniu subtelnych grafik o tematyce erotycznej.

 

Jej pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w Kijowie w 1916 roku. Do wybuchu drugiej wojny światowej jej rysunki, karykatury oraz ilustracje można było zobaczyć w magazynach takich jak: „Szpilki”, „Cyrulik Warszawski”, „Szpilki”, czy lwowski „Szczutek”. Z pierwszym z tych magazynów po wojnie kontynuowała współpracę. Współpracę ze „Szpilkami” kontynuowała intensywnie również po wojnie, aż do końca lat sześćdziesiątych. Poza tym rysunki Berezowskiej mogli podziwiać także czytelnicy „Teatru”, „Nowej Kultury” oraz „Przekroju”.

 

W czasach komuny artystka ta zilustrowała kilkanaście tomów – przede wszystkim tomików poetyckich i zbiorów satyr, ale także książel o tematyce szachowej czy nowel Ludwika Niemojowskiego i powieści Wacława Berent.

 

Katalogi jej ekspozycji artystycznych zostały wydane w postaci osobnych wydawnictw m.in. w latach 1947 i 1950. Dopiero po jej śmierci w 1978 roku zaczęły się pojawiać monograficzne wydawnictwa jej dzieł.

 


Prace dostępne


Prezentacja twórczości