Uadzimir Savich

Profesor Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych, działacz honorowy sztuki Białorusi. W. Sawicz urodził się 16 kwietnia 1952 r. we wsi Chatowicze obwodu Mińskiego. Ukończył Republikańską szkołę-internat ze sztuki użytkowej i Białoruski Instytut teatralno-artystyczny. Studiował u Narodowego malarza Białorusi Wasyla Szarangowicza. Pracuje w dziedzinie sztalugowej i książkowej grafiki. Bierze udział w wystawach od 1972 roku.

Wykłada w Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych.

Odznaczony wieloma dyplomami i premiami za najlepszą oprawę artystyczną książek.

Prace znajdują się w wielu muzeach Białorusi i Rosji, między innymi w Nacjonalnym Muzeum Artystycznym w Mińsku i Państwowej Galerii Trecjakowskiej w Moskwie, a także w galerii Hagelstam vil-impex (Finlandia) i galeriach grafiki miasta Banska-Bystrica (Słowacja).

Od 2007 roku został wybrany Prezesem Białoruskiego Związku Malarzy.


Prace dostępne


Prezentacja twórczości