Urodziła się w 1964r. w Grodnie. W 1984r. ukończyła Mińską Szkołę Plastyczną im. A.K. Glebowa, a w 1992 Wydział Malarsko-Graficzny Witebskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. S.M. Kirowa. Od roku 1998 pracuje w Katedrze Sztuk Wizualnych Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu imienia Janka Kupały. Wykłada geometrię wykreślną, perspektywę, anatomię plastyczną, rysunek. Uczestniczy w wystawach od 1990 roku.


Prace dostępne


Prezentacja twórczości