Urodzony w 1961 roku. Studia na Wydziale Rzeźby w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w pracowni profesora Edwarda Sitka w 1986 roku. Obecnie profesor na Wydziale Rzeźby w gdańskiej ASP. Prace swoje prezentuje w prestiżowych galeriach w kraju (Gdańsk, Elbląg, Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa) i zagranicą (Niemcy, Holandia, Belgia, Szwecja, Francja, Szwajcaria, USA). Laureat wielu nagród, m.in. stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1987), Salon zimowy, Warszawa, srebrny medal (1993), Salon wiosenny, Warszawa, złoty medal (1998), Grant EFA, Nowy Jork (1995), I nagroda za projekt pomnika Marynarza w Gdyni (2006), Nagroda (2011) i Stypendium (2012) Prezydenta Miasta Gdańska.


Prace dostępne


Prezentacja twórczości