Leonid Khobotov

„Nie dążę do abstrakcji w swoich pracach – nie chciałbym tracić kontaktu z rzeczywistością. Dla mnie rzeczywistość jest pożywką. Inaczej widzę swoje zadanie – staram się odkryć stan absolutnej relacji między mną a naturą. To odkrycie poprawiłoby moją percepcję i dałoby swobodę wypowiedzi. Czuję ciągłą chęć definiowania „cienkich warstw” tego świata… ”

 

Leonid Khobotov to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli neokonformizmu w sztuce białoruskiej. Nieustannie dąży do znalezienia własnej drogi w malarstwie. Jego prace są kulminacją bycia bezkompromisowym i niezależnym od koniunktury oraz wszystkiego, co utrudnia swobodną ekspresję w sztuce. Są wyrazem odwagi i wyraźnej niechęci, by nigdy nie poprzestać na tym, co zostało osiągnięte. Są zdolnością widzenia poza zewnętrzną powłokę. Jego prace to reprezentacja nieprzewidywalności pomnożona przez wyrafinowaną, mistrzowską intuicję artysty. Leonid wytycza własną, niepowtarzalną ścieżkę w sztuce. Swoim zdystansowanym spojrzeniem obserwatora dostrzega uczucia, jakie daje prawdziwe życie – a także wsłuchuje się w swój wewnętrzny głos i ufa swojej intuicji. W efekcie tworzy płótna, które dają widzom radosne poczucie nowości.

„Leonid Khobotov jest architektem natury” – mówi Aleksander Morozow, zastępca dyrektora Państwowej Galerii Trietiakowskiej (Moskwa, Rosja). „Używa kolorowych tablic grubych jak gigantyczne głazy i tych przedpotopowych z grubsza ciętych słupów – wszystkie mogą unieść fronton starej świątyni. Albo po prostu „przenosi” wzgórza ziemi z jednego miejsca na drugie – tworząc w ten sposób ogromną rzeźbę leżącej kobiety, muzyczną kanwę podobną do „Fugi w czerwieni” Bacha, sagi o stworzeniu, narodzinach, oczekiwaniu na zejście ducha w megalit materii… ”.

Leonid Khobotov urodził się w Rechicy na Białorusi w

latach 1950 1962-1969 studiował w Państwowej Szkole Artystycznej

1975-1981 studiował w Białoruskim Instytucie Teatru i Sztuki (obecnie Białoruska Akademia Sztuk) na wydziale malarstwa ściennego (pod kierunkiem prof. Profesor G. Vashtshenko)

1985 wstąpił do Związku Artystów ZSRR

1986 wstąpił do stowarzyszenia „Nemiga-17″

1986-1999 przewodniczący stowarzyszenia „Nemiga-17″

 

Wystawy osobiste:

1991 Inge Malltus Art Gallery. Sabadell, Hiszpania

1995 Narodowe Muzeum Sztuki Białorusi. Mińsk, Białoruś

1996 Centrum Kultury „Alliance Francaise”. Sabadell, Hiszpania

1996 Marianna Schosser Art Gallery, Austria

 

Wystawy zbiorowe:

1988 Międzynarodowy Plener. Użgorod, Ukraina

1989 Międzynarodowa wystawa-konkurs w Centralnym Domu Artystów. Moskwa, Rosja

1989 Ogólnounijny plener malarski. Frunze, Kirghizia

1990 Udział w aukcji międzynarodowej. Gdańsk, Polska

1991 Galeria sztuki „Casal Pere Guart”. Sabadell, Hiszpania

1991 Wystawa sztuki białoruskiej. Innsbruck, Austria

1994 Pierwszy Międzynarodowy Plener Plenerowy Chagalla. Witebsk, Białoruś

1994 Wystawa sztuki białoruskiej w Kunstlerhaus. Bonn, Niemcy

1995,1996,1997 Kovalenko Art Gallery. Eindhoven, Holandia

1995 Galeria sztuki „Espace Albertine”. Bruksela, Belgia

1996 Wystawa sztuki białoruskiej w Centralnej Hali Wystawowej. Wilno, Litwa

1997 Wystawa uczestników I Międzynarodowego Pleneru im. Chagalla w Galerii „Zhilbel”. Mińsk, Białoruś

1997 Wystawa „Nu” w Galerii „Zhilbel”. Mińsk, Białoruś

1998 Wystawa w Commerzbanku. Hamburg, Niemcy

1999 Galeria sztuki „Zhilbel”. Mińsk, Białoruś

2000 „Wahadło czasu” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mińsk, Białoruś

2000 Międzynarodowy Salon Sztuki w Centralnym Domu Artystów. Moskwa, Rosja

2002 „Współcześni artyści Białorusi” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mińsk, Białoruś

2002 Galeria sztuki „Espace Cardin”. Paryż,

Francja 2002 Państwowa Galeria Trietiakowska. Moskwa, Rosja

2005 51. Międzynarodowa wystawa Biennale w Wenecji. Wenecja, Włochy

2007 „Post-Tradition”. Mińsk, Białoruś

Prace Leonida Chobotowa znajdują się w Narodowym Muzeum Sztuki Białorusi, Ministerstwie Kultury Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej, funduszach Związku Artystów Białoruskich, Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Sabadell, Hiszpania) oraz w licznych kolekcjach prywatnych na Białorusi, w Rosji , Francji, Hiszpanii, Kanadzie, Izraelu, Niemczech i USA.

ARTYKUŁY:

Leonid Khobotov w katalogu 51. biennale w Wenecji (po włosku), pdf (1,8MB)

Leonid Khobotov w katalogu Państwowej Galerii Trietiakowskiej (po rosyjsku / angielsku), pdf (403KB)

„Mastatstva” („Art”) magazyn nr 4, 2007, Leonid Khobotov (po białorusku), pdf (258KB)

„Mastatstva” („Art”) magazyn nr 4, 2003, Leonid Khobotov (po białorusku), pdf (1,1MB)

„Mastatstva” („Art”) magazyn nr 5, 2001, Alla Shamruk (po białorusku), pdf (202KB)


Prace dostępne


Prezentacja twórczości