Władimir Pantielejew

Władimir Pantielejew urodził się w 1957 r. w Nowosiółkach na Mohylewszczyźnie. W 1989 r. ukończył Białoruską Państwową Akademię Sztuk Pięknych. Od 1985 r. uczestniczy w wystawach. Od 1991 r. jest członkiem Białoruskiego Związku Artystów Plastyków. Mieszka w Grodnie. Tworzy dzieła kameralne i pomnikowe. Najważniejsze tematy to: mitologia, pory roku, animalistyka, antropologia. Każda rzeźba to nowa wizja, inny poziom rozumienia i odczuwania, kunsztu autorskiego. Jego rzeźby w przestrzeni miejskiej Grodna przedstawiają wybitne postaci z dziedziny historii i kultury podkreślając artystyczną aurę starego miasta. Prace Władimira Pantielejewa cechuje swoiste uogólnienie i lakoniczność form połączone z subtelnie wprowadzonymi elementami dekoracyjnymi, co nadaje dziełom niezwykłą treść, a zarazem mocną wewnętrzną ekspresję. Sprzyja to ich odbiorowi na poziomie symboli, które zawierają skomplikowane wieloznaczne sensy, nasycają tajemniczą mocą. Kompozycje rzeźbiarskie wprawiają odbiorcę w intuicyjno-filozoficzny nastrój, nastawiają na poszukiwanie doskonałości w świecie.


Prace dostępne


Prezentacja twórczości